Application of Deep Oscillation and Electric Stimulation in Smooth Muscles to Minimize the Selected Parameters of Muscular Fatigue.

publikation_icon

Trybulski R., Żebrowska A., Marcol W., Roczniok R., Kępa K., Kiljański M. (2016): Wykorzystanie głębokiej oscylacji i elektrostymulacji mięśni gładkich w niwelowaniu wybranych parametrów zmęczenia mięśniowego. Fizjoterapia Polska 2(16), 14-30.
English title: Application of Deep Oscillation and Electric Stimulation in Smooth Muscles to Minimize the Selected Parameters of Muscular Fatigue.