Using Hivamat 200 system in the treatment of wounds.

publikation_icon

Trybulski R. (2008): Wykorzystanie сystemu Hivamat 200 w leczeniu ran. Rehabilitacja w Praktyce 1, 28-33.
English title: Using Hivamat 200 system in the treatment of wounds.