DEEP OSCILLATION method in treatment of diabetic foot syndrome.

publikation_icon

Trybulski R. (2016): Metoda DEEP OSCILLATION w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej. PRAKTYCZNA fizjoterapia & rehabilitacja 68, 22-29.
English title: DEEP OSCILLATION method in treatment of diabetic foot syndrome.