Physical methods of lymphatic drainage in the early stages of postraumatic musculoskeletal physioterapy.

publikation_icon

Trybulski R. (2016): Fizykalne metody drenażu limfatycznego we wczesnej fazie fizjoterapii pourazowej narządu ruchu. MEDYCYNA MANUALNA 1, 27-42.
Englisch title: Physical methods of lymphatic drainage in the early stages of postraumatic musculoskeletal physioterapy.