Improving the quality of life through effects of treatment with low intensity extremely low-frequency electrostatic field with DEEP OSCILLATION® in patients with breast cancer with secondary limfadem to patients treated with standard lymph equipment.

publikation_icon

English citation: Kashilska Y., Petkov A., Micheva P., Batashki A., Batashk Z. (2015): Improving the quality of life through effects of treatment with low intensity extremely low-frequency electrostatic field with DEEP OSCILLATION® in patients with breast cancer with secondary limfadem to patients treated with standard lymph equipment. Medicine V(1), 381-387. Кашилска Я., Петков А., Мичева П., Баташки A, Баташка Ж. (2015): Подобряване качеството на живот, чрез ефекта от лечението с ниска интензивности изключително низкочестотни електростатични полета с апарата – DEEP OSCILLATION® при болни с рак на млечната жлеза с вторичен с вторичен лимфадем спрямо пациенти лекувани със стандартна лимфодренажна техника. Medicine V(1), 381-387.